Gargoyle, Paris, France
 
Gargoyle, Paris, France
 
back to the European series